Další spisovatel se sešel s našimi studenty

10. listopadu měli žáci čtvrtých ročníků příležitost besedovat se spisovatelem Petrem Placákem.

Pojmy jako „modrá knížka“, „příživnictví“, „budějovický masakr“, „Plastic People of the Universe“, „Charta 77“ vysvětlil tento bývalý disident, dnes pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, na příběhu svého dětství a mládí stráveném v době normalizace. Bylo užitečné si kulisy reálného socialismu připomenout pár dní před výročím sametové revoluce.