Erasmus + učitelé

Další pedagog má za sebou studium na mezinárodní jazykové škole Gateway School of Engish na Maltě. Studium probíhá v anglickém jazyce. Jazykový pobyt nejí jen o výuce a zdokonalování se v jazyce, ale i o poznávání ostrova.