Exkurze - Agras Bohdalov

Žáci 3. ročníků navštívili firmu Agras Bohdalov, a. s., která v roce 2022 získala titul Mléčná farma roku. Farma se zabývá klasickou zemědělskou výrobou se specializací na chov dojnic a s tím spojenou výrobou mléka. Na farmě je ustájeno přibližně 900 kusů dojnic holštýnského skotu se špičkovou užitkovostí. Na farmě je umístěna vlastní minimlékárna a dokonce jsme ochutnali i místní produkty.