GRATULUJEME absolventům kurzu!!!

V měsících říjen 2018 - únor 2019 proběhl na VOŠ a SZeŠ Tábor již 17. ročník Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností.

Při stanovení odborné náplně kurzu bylo přihlédnuto k metodickému pokynu „Rekvalifikační vzdělávací program – Kurz pro výkon obecných zemědělských činností – Projekt vzdělávání zemědělců“ zpracovaný odborem 18010 Mze ČR ze dne 14. 12. 2010, podnikatelským aktivitám zájemců, jejich dosavadním vědomostem a zkušenostem. Přednášková činnost byla zajištěna odborníky pedagogického sboru a zemědělské praxe. Podstatná část přednášek byla věnována současným aktuálním otázkám na úseku Zásad správné zemědělské praxe, Společné zemědělské politiky, standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu a využívání státních a evropských dotací v rámci jednotlivých programů. Součástí kurzu byla celodenní odborná exkurze a návštěva předních zemědělských podniků v okolí Tábora. Absolventi kurzu také zpracovali závěrečný projekt – podnikatelský a investiční záměr vybudování či modernizace vlastní farmy, který před odbornou zkušební komisí obhájili.