Kariérový workshop - Moje profese

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili workshopu pořádaného Jihočeskou hospodářskou komorou. Navštívili jsme Hospodářský dvůr Bohuslavice u Telče. Viděli jsme různá hospodářská zvířata (drůbež, lamy, kozy, koně, ovce, ...) a také největší stádo oslů andaluzských v ČR. Žáci zhlédli hipoterapii, canisterapii a unikátní sbírku dřevěných motýlů. Dále se seznámili s technologií výroby marmelád a povidel a pálenky. V areálu dovora mohli pozorovat volně žijící ptáky v Ptačím domě, který je unikátní v počtu hnízdících ptáků a ve způsobu uložení hnízd.