Laboratorní práce

Stanovení koncentrace různých vzorků kyseliny octové.