LETOS JSME V PRAZE DŮKLADNĚ PROMOKLI

Třeťáci se svými učitelkami českého a anglického jazyka vyrazili jako každý rok na kulturněhistorickou exkurzi do Prahy. Prošli se mnoha pamětihodnými místy (zejména Královskou cestou), hlavním cílem však byla komentovaná prohlídka historické budovy Národního divadla. Jediným problémem celého dne byl vytrvalý déšť.