Lidská práva v praxi

Právnická fakulta Univerzity Karlovy uspořádala pro žáky 3. ročníků zajímavý workshop. Tématem byla lidská práva.