LITERÁRNÍ HYSTERIE

V pátek 8. dubna se žáci druhých ročníků sešli na literární besedě s Karolínou Zoe Meixnerovou. Tato mladá  influencerka (cojezoe), popularizátorka české literatury 19. století, nám zábavným způsobem sdělila mnoho informací ze soukromého života Boženy Němcové a Karla Havlíčka Borovského.