MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA VOŠ a SZeŠ TÁBOR

1.      Na střední školy se podávají 2 přihlášky.

2.      Řádně vyplnit všechny kolonky přihlášky – nezapomenout rodné číslo uchazeče, telefonický a mailový kontakt na rodiče uchazeče, máte-li datovou schránku - nezapomeňte vypsat do přihlášky její ID.

3.      Obě přihlášky musí být naprosto totožné, tzn., že pořadí škol se nemění. Nemusí korespondovat s konečným rozhodnutím, na kterou školu odevzdáte zápisový lístek. Pořadí škol rozhoduje jen o tom, na které škole bude uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a v druhém kole. Obě školy se dozví všechny uchazečovy výsledky. Pro přijímací řízení se budou využívat vždy ty lepší výsledky (např. v 1. kole matematika a v 2. kole český jazyk a literatura).

4.      Přihlášku je nutné nechat na ZŠ potvrdit (razítko a podpis) – zadní strana přihlášky – vypsané známky z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

5.      Na přihlášce je nutné vyplnit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

6.      K přihlášce nezapomeňte přidat posudek z PPP o uzpůsobení přijímacích zkoušek – pokud jej uchazeč má a potřebuje.

7.      K přihlášce můžete přidat diplomy z odborných soutěží a olympiád (matematika, fyzika atd.) okresních nebo krajských kol s umístěním do 3. místa.

8.      Na VOŠ a SZeŠ Tábor lze podat dvě přihlášky. V první a druhé volbě naší školy mohou být rozdílné obory vzdělávání nebo je i možná kombinace v rámci oborů vzdělávání.

Například:

var. 1

1.      41-41- M/01 Agropodnikání (zaměření např. Chov koní)

2.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Management potravinářských výrob)

var. 2

1.      41-41-M/01 Agropodnikání (zaměření např. Projektový management)

2.      41-41-M/01 Agropodnikání (zaměření např. Zahradní a krajinářské úpravy)

var. 3

1.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Management potravinářských výrob)

2.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Řízení projektů a podnikání v EU)

9.      Podepsané přihlášky zákonným zástupcem odevzdat na podatelnu nejpozději do 1. března 2019 osobně (rodič, uchazeč, žák VOŠ a SZeŠ Tábor) nebo poštou.

 

FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NALEZNETE V SEKCI STUDIUM - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

stránka Přijímací řízení zde