"Mikroskopování" v hodině biologie

Biologie v praxi - pozorování buňky cibule a buňky spodní strany listu muškátu...