NAVRHNI PROJEKT

Již po několikáté se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili soutěže Navrhni projekt, který je pořádán MMR ČR. Tato soutěž je určena pro studenty všech středních škol. Žáci sestavili vlastní tým, ve kterém se zaměřili na realizaci projektu. Termín odevzdání projektu byl 31. 1. 2019. 
Dnes se účastníci soutěže sešli v aule školy, aby se svými projekty seznámili ostatní spolužáky.