Návštěva Městské knihovny Tábor

11. září 2019 žáci 1. ročníku navštívili městskou knihovnu. Seznámili se se všemi jejími službami, prošli jednotlivá oddělení, dokonce si prohlédli hvězdárnu.