Panelová diskuse s vrcholnými politiky

Ahoj všichni!????

Na pozvání Jihočeského studentského parlamentu jsme se jako školní parlament měli možnost 19. - 20.10. účastnit panelové diskuse s vrcholnými politiky.???? Mohu říci že šlo o moc zajímavou zkušenost, ať už kvůli možnosti se setkat s takovými osobnostmi tak i možnosti s nimi diskutovat a představit jim své názory.????️Doufám že se takovýchto akcích bude pořádat více. Rovněž děkujeme vedení školy že nám na tuto akci dovolili zajít.

S pozdravem

Školní parlament

paneldiskuze.png