Po práci sladká odměna

Nejprve sběr oliv, potom výlet do Assisi (rodiště sv. Františka z Assisi).

 

Věděli jste, že sv. František z Assisi je patronem Itálie, ekologie a ochránců přírody, krejčích, tkalců či vlčat (nejmladších skautů)???...