Polní den 2024

 

Studentský polní den

 

Pro žáky naší školy a spolupracujících středních škol

z Českých Budějovic, Milevska  jsme společně s naším partnerem  firmou Saatein – Union připravili 3. ročník Studentského polního dne na Školním statku VOŠ a SZeŠ Tábor v Měšicích.

 

Program polního dne byl připraven na cvičné hale i na pokusných polích  pro mladé budoucí odborníky s následujícími tématy:

·         Proč se vůbec zabývat ochranou rostlin  žákům vysvětlil  zástupce firmy BASF - Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.,

·         Ukázky polních pokusů řepky a ječmene s odborným komentářem ing. Viktor Mačura, MBA

·         Jak vše správně sklidit a uskladnit s využitím posklizňové linky vysvětlil Václav Skořepa, vedoucí školního statku, který také ukázal moderní strojový park s traktory, postřikovači apod.

·         Jako bonus byly zájemcům předvedeny  dojící roboty, které prezentovala paní  Eva Kolářová, zootechnička školního statku.

 

Myslím, že všichni byli spokojeni a vyučující se těšili hned další den na Zemskou výstavu, která probíhá na školním statku již mnoho let a kde společnost Saatein Union a Rapool prezentuje svoje produkty na poli i formou diskuse, přednášky.

 

Vzhledem k tomu, že firmy v letošním roce oslavili významná jubilea na trhu s obilovinami a řepkou, přejeme do dalších let hodně úspěchů.

 

Děkujeme za spolupráci

 

Ing. Blažena Hořejší, ředitelka školy