Postup klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení bude probíhat v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – pro střední školy dle:

-          podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy

-          podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky

-          podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

-          Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/20

 

Vykonání komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno a žák komisionální zkoušku vykoná.

Pokud by žák nebo zákonný zástupce nesouhlasil s hodnocením, může požádat o komisionální přezkoušení.

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

 

DOKUMENT VE FORMÁTU PDF DOLE V PŘÍLOZE TÉTO STRÁNKY