Přednáška na České zemědělské univerzitě v Praze

V úterý 10. 12. jsme se zúčastnili přednášky na téma DROGY VE VODĚ A LÉČIVA V PŮDĚ:

1.      Vodní hospodářství ČR a dopady klimatických změn 

2.      Kontaminace povrchových vod novými polutanty a jejich vliv na vodní organismy

3.      Workshop: Analýza agresivního chování u ryb

4.      Osud léčiv v půdě

5.      Workshop: pH půdy a obsah uhličitanů

6.      Workshop: Zrnitost půdy