Přednáška o kyberšikaně s por. Mgr. Miroslavem Doubkem

1. 3. proběhla v aule školy přednáška pro žáky VOŠ a SZeŠ Tábor na téma KYBERŠIKANA.