Přihlaste se do soutěže ZNÁM KŘIŠŤÁLOVOU STUDÁNKU ANEB VODA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Městská knihovna Tábor ve spolupráci se VOŠ a SZeŠ Tábor a Botanickou zahradou VOŠ a SZeŠ Tábor připravila literární soutěž Znám Křišťálovou studánku aneb Voda v botanické zahradě.

V roce 2019 se koná již 7. ročník naší literární soutěže. Letošním tématem je VODA jako životodárná síla a všechno, co s ní souvisí.. Botanická zahrada je také již 4. rokem „obydlena“ pohádkovými bytostmi. Výtvarnou podobu jim  dala Bc. Adéla Drtinová. Každá pohádková bytost má na starost část botanické zahrady. Vodník Žbluňkulín má na starost všechno, co v botanické zahradě souvisí s vodou,  a je tedy „patronem“ letošního ročníku soutěže.

Soutěž trvá od  9.9. 2019 do  15.11. 2019 . Vyhodnocení se uskuteční  v Knihovně pro děti a mládež v  Městské knihovně Tábor v rámci zábavného odpoledne  ve středu 27. 11. 2019 od 14 hodin.

Přihlášku do soutěže, mapku botanické zahrady, fotografie k tématům a další doplňkové materiály si můžete stáhnout ze stránek školy níže nebo vyzvednout v  Knihovně pro děti a mládež MěK v Táboře. Soutěže se mohou zúčastnit děti  z mateřských škol, žáci z 1. až 9. třídy ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

Odborná porota vybere nejlepší práce a  ty budou oceněny a vystaveny v Knihovně pro děti a mládež MěK  v Táboře v měsíci prosinci.

Své práce odevzdávejte v Knihovně pro děti a mládež v Městské knihovně v  Táboře nejpozději do 15. 11. 2019 do 18 hodin anebo zašlete na e-mail : Jindriska.Bumerlova@seznam.cz

Kontakt pro případné dotazy, které rády zodpovíme:. e-mail: Jindriska.Bumerlova@seznam.cz