Prodej dušičkových věnců

Od 24. 10. 2018 bude v Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor probíhat prodej dušičkových věnců.

Více informací: www.botanicka.szestabor.cz,  botgarden@seznam.cz