Projekt ERASMUS + vzdělávací mobilita jednotlivců – odborné vzdělávání

Číslo projektu 2023-1-CZ01-KA122-VET-000124027

Název projektu: „Udržitelné zemědělství v jižní Evropě“

Odborné praxe v Itálii, ve Slovinsku, jazykové vzdělávání učitelů v Irsku a na Kypru, stínování, dlouhodobá tříměsíční stáž žáků ve Slovinsku.

Odborná praxe do:

Itálie – Biofarma 

Fattoria Biologica Patrice di Niclas Patrice ITI2 – Umbri

Obec Spoleto (PG)

Termín 19. května – 1. června 2024