Projektový den

Naši žáci navštívili společnost Jihosepar a.s. ve Vimperku, která se zabývá odpadovým hospodářstvím - svoz, úprava odpadů a následné předání druhotné suroviny konečným zpracovatelům.

Poznatky z exkurze budou jistě přínosem při výuce odborných předmětů.