Projektový den 3. ročníků

Žáci 3. ročníků oboru Agropodnikání a Ekonomika a podnikání se v rámci spolupráce se společností Agrosoft Tábor, s. r. o., zúčastnili 4. 5. a 10. 5. 2023 dvou bloků seminářů pro získání a rozvoj poznatků v oblasti elektronických zařízení a softwaru pro živočišnou výrobu. Semináře obsahovaly informace o vývoji společnosti, současných projektech pro živočišnou výrobu a prohlídku zázemí společnosti včetně dílen.