Projektový den - Mezinárodní rok prosa

Rok 2023 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok prosa. Mezinárodní rok prosa je příležitostí ke zvýšení povědomí o prosu, jeho specifikách v pěstování, možnostech využití  a výhodách nejen ze zemědělského hlediska, ale i toho zdravotního. Proso patří mezi nejstarší domestikované rostliny. Je jednou ze základních potravin především v subsaharské Africe a Asii. Jedná se o nenáročnou plodinu, kterou je možné pěstovat i v nepříznivých klimatických podmínkách. Oloupaná obilka prosa, jáhly, jsou populární potravinou v mnoha zemích. Jáhly se melou na moku, upravují se na krupici, vaří se z nich kaše a fermentované proso je základem řady nápojů. Náš projektový den byl zaměřený nejen na poznávání této plodiny s bohatým nutričním obsahem, ale i na přípravu pokrmů. A palačinky byly opravdu výborné.