Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

I pro následující období 2023-2025 nám byl na základě aktivit a činností spojených se zájmem o ekologii, životní prostředí a udržitelný rozvoj, s ekologickou výchovou a s naplňováním principů udržitelného rozvoje propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Soutěž je pořádána ve spolupráci Klubu ekologické výchovy a sekretariátu České komise pro UNESCO.