Školní statek v hlavní roli

Indiánské léto v pravém slova smyslu přilákalo tuto sobotu 6. 10. 2018 příznivce zemědělství, venkova a potravin na tradiční akci Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor.

Organizátoři, tak jako každý rok, vybrali Školní statek při VOŠ a SZeŠ Tábor jako místo tohoto unikátního setkání. Naše škola se zde prezentovala přednáškami, výstavou zemědělské techniky, výstavou drobného zvířectva, soutěžemi, tvořivou dílnou pro děti a pletením věnců a mašlovaček.

Během dne návštěvníci mohli zhlédnout výstavy a prezentace prvovýrobců, dodavatelů strojního a technologického zařízení, zpracovatelů zemědělských produktů. Celý den byl provázen hudebními produkcemii. Návštěvníci se mohli občerstvit regionálními potravinami. Setkání končilo v pozdních odpoledních hodinách.

Poděkování patří organizátorům a všem účastníkům akce. Tešíme se příští rok na shledanou!