Slavnostní předávání vysvědčení a diplomů

 

22. 6. 2020 jsme předali vysvědčení a diplomy maturantům a absolventům ročníků 4. A, 4. B, 5. DS, 3. E.

Velké poděkování patří Míše Černé za hudební doprovod během celé akce.

Všem přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.