Součástí hodin GEODÉZIE jsou i praktická cvičení...