Specializační studium pro koordinátory EVVO Jihočeského kraje a dalších krajů Čr

Klub ekologické výchovy

ve spolupráci

se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou v Táboře

připravují

 

Specializační studium pro koordinátory EVVO Jihočeského kraje a dalších krajů Čr

 

Termín zahájení: 20. září 2019  

Termín ukončení: červen/září 2020 

Místo studia: SZeŠ a VOŠ Tábor                                                   

Forma akreditovaného studia: kombinované studium 250 hodin celkem (200 prezenčně + 50 distančně, 40 hodin tolerovaná absence - 2 soustředění)

Kurzovné: 12.500,- Kč

(Kurzovné zahrnuje lektorné, pronájmy přednáškových místností, exkurze, učební opory pro kombinovanou formu studia, administraci opor, provoz portálu pro e-learning, osvědčení, konzultace závěrečných prací, závěrečný pohovor a obhajobu práce, ukončení studia a vydání osvědčení).

Počet účastníků: max. 20, minimálně 10

Garant kurzu: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky uvedené níže a její zaslání mailem na adresu: natur.svec@seznam.cz  do 28. 6. 2019