START 2019

3. září 2019

Žáci 1. ročníku spolu strávili den naplněný aktivitami, které přispěly k rychlejšímu vzájemnému seznámení a vytvoření přátelské atmosféry v nové třídě. Kéž se všem prvákům na naší škole dobře daří!