Táborští zemědělci sbírali nové zkušenosti v Itálii

Potřebujete poradit s péčí o olivovníky nebo s přípravou pravého italského chleba? Neváhejte se obrátit na naše studenty, kteří měli možnost se tyto, a mnohé další, dovednosti, naučit přímo v Itálii. Stejně jako v předloňském školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o dotaci na realizaci projektu a získali jsme možnost vyslat studenty naší školy (Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře) na zahraniční stáž z programu Erasmus+. Cílovou destinací byla stejně jako v minulém úspěšném projektu biofarma manželů Niclasových (italsky Fattoria Biologica Patrice) nacházející se v městečku Spoleto ve střední Itálii.

V rámci dvou výjezdů se stáže zúčastnilo celkem 24 studentů, které doprovázela Mgr. Dagmar Šťastná. První výjezd se uskutečnil loni na podzim, druhý letos na jaře. Každá skupina strávila na farmě čtrnáct dní, během kterých se studenti naučili například pečovat o olivovníky, starat se o hospodářská zvířata, péci pravý italský chléb, či si osvojili postup výroby olivového oleje. Mimoto pomáhali s každodenním chodem farmy a měli možnost seznámit se s ukázkovým příkladem fungování agroturistiky. S ohledem na dnešní trendy v zemědělství bylo pro žáky přínosné seznámit se s náležitostmi ekologického zemědělství a lokální produkce.

Oficiálním jazykem stáže byla angličtina, kterou si dle ohlasů samotných účastníků všichni zlepšili, což bylo jedním z cílů celého projektu. Kromě práce zbyl účastníkům i čas na zábavu a poznávání. V odpoledních hodinách a o víkendových dnech postupně navštívili nejzajímavější pamětihodnosti v okolí městečka Spoleto. Při výletech, které pro ně majitelé farmy připravili, navštívili studenti Perugii (hlavní město oblasti Umbrie), dále město Terni a malebné historické městečko Assisi, které je proslavené jako rodiště sv. Františka z Assisi. Největší úspěch však zaznamenala celodenní prohlídka Říma

Hlavním přínosem stáže bylo již zmíněné zlepšení znalosti angličtiny jazyka a získání odborných dovedností. Mimoto ale studenti získali cenné životní zkušenosti a poznali jiný přístup k zemědělství, než s jakým se setkávají při školních praxích. „Nejdůležitější pro mě bylo poznání jiné kultury a jiných pracovních postupů. Naučil jsem se mnoho věcí ohledně zemědělství. Vnímal jsem určité rozdíly mezi zemědělství v ČR a v zahraničí.“ uvedl po stáži Jindřich Novák, žák 3. ročníku. 

S průběhem stáží bylo spokojeno i vedení školy a všichni zapojení zaměstnanci, kteří přípravě a realizaci projektu věnovali nemalé množství času. Jim jsou největší odměnou spokojení žáci a celkový přínos pro školu. Kvalitu naší práce ocenila i národní agentura, Dům zahraniční spolupráce, která nám schválila další projekt s názvem „Pracovní zkušenost na biofarmě v Itálii a v botanických zahradách ve Španělsku“. Již nyní tedy víme, že v tomto školním roce vyšleme dalších dvanáct studentů do Itálie a nově dvanáct studentů do španělské Granady. Navíc se nám podařilo uspět v programu ErasmusPro, v rámci kterého vyšleme tři studenty vyšší odborné školy na tříměsíční zahraniční stáž, což bude pro školu zcela nová zkušenost.