Tak jí Evropa - So is(s)t Europa

Momentálně jsem na návštěvě jedné z pěti partnerských škol, se kterou se účastníme projektu z programu ERASMUS+ - PARTNERSTVÍ.

Tématem tohoto projektu je produkce regionálních potravin, jejich zpracování a uvedení na trh. V Itálii jsem aktivní. Máme za sebou 65 km na kole za jeden den. Stihli jsme navštívit podnik Juval, který zpracovává biojablka, navštívili jsem rybí farmu a zahrady v Meranu. A už se těšíme na výjezd lanovnkou na ledovec.