Teplákový den - poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na našem teplákovém dni, jak studentům tak i vedení školy. Velmi si toho vážíme a chtěli bychom Vám vyjádřit naši upřímnou vděčnost. Doufáme, že se budeme moci těšit na podobnou nebo dokonce ještě větší účast při další podobné akci.tep-den.jpg