Turistický výlet

Turistický výlet do údolí řeky Lužnice spojený s opékáním vuřtů.