Udržitelné zemědělství v jižní Evropě

Další mobilita v rámci Erasmus+ je tady. Nyní jsme zavítali do Slovinska - Mariboru. Pomáháme při výsadbě a sklizni zemědělských plodin, seznamujeme se s odlišnými technologiemi a typickými plodinami. Učíme se obdělávat půdu pro nás jiným způsobem za využití odlišných nástrojů. A hlavně si zlepšujeme jazykové znalosti.