V rámci témat škol UNESCO jsme si připomněli 150. výročí sestavení periodické soustavy prvků

20. 3. proběhlo setkání žáků tříd 3. A a 3. B se zaměřením na významné chemické prvky v pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

V první části žáci prezentovali témata vztahující se k různým minerálním látkám ve výživě rostlin a v chovu zvířat, popsali problémy související s nedostatkem prvků a prevenci. Příznivější hodnocení za prezentace získala třída 3. A.

Ve druhé části soutěžily obě třídy v poznávání chemických prvků podle zadaných indicií.

Lepší výsledek dosáhla 3. B s počtem 18 bodů a odnesla si cenu za první místo (5 litrové balení jablečného moštu vyrobeného z jablek ze Školního statku v Měšicích).

Historii sestavení chemické soustavy prvků ruským chemikem Mendělejevem doplnila zajímavým výkladem učitelka chemie Ing. Hrušková.