Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

Ve dnech 23. a 24. 9. 2019 proběhlo ve Znojmě 25. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, kterého se VOŠ a SZeŠ Tábor účastnila prostřednictvím školní koordinátorky (Ing. Zuzana Prokopová). Zasedání se uskutečnilo v prostorách Louckého kláštera. Letošním hlavním organizátorem a současně hostitelskou školou se stala ZŠ JUDr. Josefa Mareše, za podpory města Znojma a Sekretariátu České komise pro UNESCO. Pro účastníky zasedání byl připraven pestrý program: přednášky, prohlídka města, podzemí a prostor kláštera a v neposlední řadě prohlídka hostitelské školy.

Naše škola získala označení Přidružená škola UNESCO v roce 2001. Aktivně se zapojujeme do akcí vyhlašovaných Českou komisí pro UNESCO a podporujeme výchovu k ochraně životního prostředí, k udržení a záchraně kulturního dědictví a dodržování lidských práv.

 

Vřelé díky patří organizátorům akce a na viděnou na příštím zasedání!