Voda je život

S žáky 3. ročníků jsme byli pozváni do Poslanecké sněmovny na konferenci "Voda je život". Tato konference se konala pod záštitou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pořádanou Ústavem výzmumu globální změny AV ČR.