Získali jsme další certifikát!

Jihočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy a Centrem managementu výchovy a vzdělávání pro UR při Vysoké škole evropských a regionálních studií naší škole propůjčil na léta 2023-2025 titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JIHOČEKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ.

Děkujeme.

I v následujících měsících a letech se budeme svými aktivitami ve škole, pro školu i pro veřejnost naplňovat cíle udržitelnosti a obhájit titul i pro další roky.