Chov koní

Maturitní témata z předmětu Chov koní

Obor : Agropodnikání

Zaměření : Chov koní

Třída : 4.A 

1.Historie, současnost a význam chovu koní

2.Vývoj koně a vznik jednotlivých plemen

3.Morfologické vlastnosti koní

4.Fyziologické vlastnosti koní

5.Chody koně, lokomoce

6.Světová plemena koní

7.Plemena koní chovaná v ČR

8.Etologie koní

9.Reprodukce koní

10.Plemenitba koní

11.Odchov hříbat

12.Výživa koní

13.Technologie v chovu koní

14.Základní péče o koně.

15.Disciplíny jezdeckého sportu

16.Výcvik koně.

17.Nenakažlivé nemoci koní

18.Nakažlivé nemoci koní

19.Organizace chovu koní 

20.Legislativa v chovu koní

Obor: 41-41-M/01 Agropodnikání

Zaměření: Chov koní

Forma studia: denní

 

1. Historie, současnost a význam chovu koní.

- vývoj postavení koně v lidské společnosti

- současný význam koní ve společnosti, počet koní v ČR,

- koncepce chovu koní v ČR

- sportovní disciplíny, využití volného času, pracovní využití, agroturistika 

2. Vývoj koně a vznik jednotlivých plemen.

- vývoj a vznik plemen koní

- rozdělení plemen koní z různých hledisek

- fylogenetické rozdělení plemen do skupin

- zástupci jednotlivých plemenných skupin, jejich charakteristika

3. Morfologické vlastnosti koní.

- charakteristika morfologických vlastností koní a jejich význam

- určování tělních krajin koně

- grafický popis koně (provádění, význam)

- měření koní

-základní barvy koní

4. Fyziologické vlastnosti koní.

- charakteristika fyziologických vlastností koně obecně

- charakteristika kondice, konstituce, habitu, temperamentu, plodnosti,

- mléčnosti, charakteru, svalové práce

5. Chody koně, lokomoce.

- charakteristika jednotlivých základních chodů koně

- vlastnosti chodů, hodnocení, 

- nepravidelnosti chodů

- fáze pohybu končetiny

6. Světová plemena koní.

- rozdělení plemen z různých hledisek

- významná světová plemena

- charakteristika významných světových plemen

- zastoupení významných světových plemen v České republice

7. Plemena koní chovaná v ČR.

- významná česká plemena

- charakteristiky českých plemen koní

- genové zdroje plemen koní v České republice

8. Etologie koní.

- význam etologie pro chov koní

- tvorba etogramu

- smysly koně, pudové chování koní, 

- problémové chování koní

- hierarchie koní ve stádě

9. Reprodukce koní.

- reprodukční orgány hřebce a klisny

- pohlavní cyklus klisny

- příznaky říje

- metody zjišťování říje

- pohlavní choroby koní, prevence pohlavních chorob

10. Plemenitba koní.

- dospělosti koní

- metody a způsoby plemenitby koní

- metody zjišťování březosti

- průběh březosti,

- porod klisny, ošetření klisny po porodu

11. Odchov hříbat.

- ošetření hříběte po porodu,

- období mlezivové a mléčné výživy, mléko, mlezivo

- období rostlinné výživy

- odstav

- výživa, ustájení, selekce po odstavu

12. Výživa koní.

- trávicí ústrojí koně a fyziologie trávení,

- metabolická onemocnění koní

- význam jednotlivých živin, minerálních látek, vitamínů

- technologie krmení jednotlivých kategorií koní

- pastva koní

13. Technologie v chovu koní.

- typy ustájení,

- požadavky na ustájení koní

- organizace práce ve stáji

- welfare, hodnocení welfare

- přeprava koní

14. Základní péče o koně.

- krmení a podestýlání, 

- výpočet potřeby krmiva a steliva 

- čištění koní

- podkování

- prevence onemocnění koní

15. Disciplíny jezdeckého sportu.

- organizace jezdeckého sporu v ČR

- disciplíny jezdeckého sportu, charakteristika soutěží

- podmínky účasti koní a jezdců na závodech

- výstroj koní a jezdců

16. Výcvik koně.

- rozdělení výcviku koní z různých hledisek

- cíle výcviku koní,

- výběr koní do výcviku

- fáze výcviku koní

- výstroj jezdeckého koně

- postrojování, druhy postrojů

17. Nenakažlivé nemoci koní.

- zhodnocení zdravotního stavu koně, příznaky onemocnění

- trias (charakteristika, zjišťování)

- kolika, zástava moči, schvácení kopyt, (původci, příznaky, léčba, prevence)

- tetanus (původci, příznaky, léčba, prevence)

18. Nakažlivé nemoci koní.

- aktuální veterinární předpisy pro koně

- vakcinace

- chřipka, anémie, (původci, příznaky, léčba, prevence)

- ochroma, hříběcí (původci, příznaky, léčba, prevence)

- parazitární nemoci, (původci, příznaky, léčba, prevence)

19. Organizace chovu koní.

- organizace řídící chov koní v ČR (charakteristika)

- charakteristika ústavů pro chov koní (hřebčince, hřebčíny, hříbárny)

- koncepce chovu koní v ČR

- hypostezky

- dotační politika v chovu koní

20. Legislativa v chovu koní.

- právní normy upravující chov koní

- označování koní, identifikace koní

- stájová evidence, hospodářství

- hlášení změn, 

- průkaz koně

- kupní smlouva