DUMky

Šablony klíčových aktivit: 

I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 

Český jazyk - literární oblast – kánon k maturitní zkoušce         

Český jazyk - neumělecký text 

 

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách 

Anglický jazyk – reálie, odborný text, gramatika

Německý jazyk – reálie, odborný text, gramatika

 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

soubor: přírodovědné vzdělávání

   fyzikachemie, biologie

soubor: ekonomické vzdělávání

   ekonomika a management, účetnictví a daně, podnikání a právo

soubor: chov zvířat

   výživa a krmení, chov skotu, chov koní

soubor: pěstování rostlin

   pěstování a ochrana rostlin, zahradnictví, nauka o životním prostředí

soubor: technická zařízení a doprava

   dopravní výchova, stroje na přípravu půdy, sklizňové stroje