Ekonomické předměty

Maturitní okruhy z ekonomických předmětů

 1. Zaměstnanci podniku, pracovní právo, účtování mzdy
 2. Výrobní proces, dlouhodobý majetek, absolutní majetková práva
 3. Hospodářský proces, dlouhodobý majetek, právo duševního vlastnictví
 4. Trh, nabídka a poptávka, drobné podnikání, náklady a výnosy
 5. Podnik, cena a kalkulace, inventarizace
 6. Nezaměstnanost, evidence majetku, trestní právo (okolnosti vylučující trestnost)
 7. Naturální výsledky výroby, evidence majetku, dědické právo
 8. Produkce zemědělského podniku, účetní doklady, podnikání v zemědělství
 9. Ekonomické ukazatele hospodaření, oběžný majetek – zásoby, ústavní právo
 10. Financování podniku, oběžný majetek – peněžní prostředky, obchodní společnosti
 11. Marketing, účtová osnova, trestní právo (trestný čin)
 12. Podnikatelský záměr, oběžný majetek, konkurence
 13. Živnostenské podnikání, reklama, oběžný majetek
 14. Daňová evidence, inflace, státní symboly
 15. Státní rozpočet, účet, makroekonomické veličiny
 16. Daňová soustava, účet, velké právní systémy
 17. Hospodářská politika a cyklus, účetní výkaz Rozvaha, právní normy
 18. Obchodní společnosti, výsledek hospodaření, personální činnost
 19. Obchodní závazkové vztahy, pohledávky a závazky, management
 20. Podnikání v zemědělství, daňová evidence a účetnictví, Právní řád ČR