Ekonomické předměty - obor Ekonomika a podnikání

1. Základní ekonomické pojmy, výrobní proces

2. Hospodářský proces

3. Daňová evidence

4. Tržní ekonomika

5. Dlouhodobý majetek

6. Národní hospodářství, hospodářská politika, makroekonomické veličiny

7. Krátkodobý majetek

8. Světová ekonomika, mezinárodní obchod

9. Závazkové vztahy

10. Výrobní činnost obchodního závodu, společenská odpovědnost firem

11. Daňová soustava, státní rozpočet

12. Personalistika, lidské zdroje

13. Hospodářský výsledek

14. Práce a mzdy

15. Živnostenské podnikání

16. Obchodní společnosti

17. Management

18. Marketing

19. Financování podniku, ekonomické rozbory

20. Účetní výkazy a účty