Erasmus+

ERASMUS +        SO IS(S)T EUROPA           PARTNERSTVÍ

TAK JÍ EVROPA

Rakousko – St. Florian   Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt St. Florian

Itálie – Auer   Fachoberschule für Landwirtschaft

Německo – Aurich   Berufsbildende Schule 1 Aurich

Chorvatsko – Poreč    Strednja škola Mate Balote

Česká republika – Tábor   Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Tábor

Projekt Erasmus+ PARTNERSTVÍ, kterého se naše škola účastní a který bude trvat po dobu dvou let, je založen na vzájemné spolupráci pěti partnerských škol z pěti evropských zemí. Tématem projektu „So is(s)t Europa“ – „TAK JÍ EVROPA“  je produkce regionálních potravin, jejich zpracování, uvedení na trh a   význam těchto potravin v daných regionech.  Jelikož základem výuky všech zúčastněných škol je zemědělství, hlavním cílem celého projektu je pomoci studentům naučit se lépe poznat hodnotu potravin a surovin daných regionů, posílit povědomí o důležitosti zemědělství jako o jistotě v produkci potravin  a vzbudit ve studentech zájem o možnosti, které moderní zemědělství nabízí.

Studenti by měli postupně navštívit všechny partnerské země a uvědomit si, jak důležitou roli zemědělství má a jak inovativní nápady mohou pomoci posílit konkurenceschopnost zemědělských produktů v rámci jednotlivých regionů.

Během dvouletého trvání projektu se v každé zemi potká 50 vybraných studentů a deset pedagogů ze všech zúčastněných škol, z čehož se vždy jedna škola stane školou hostitelskou. Studenti si tedy při každé mobilitě (návštěvě dané země) budou moci prohlédnout právě hostitelskou školu, školní statek, budou jim představeny typické regionální produkty, navštíví místní farmy, na kterých jim budou představeny podmínky pro uplatnění se na trhu jak pro inovativní, tak i pro farmy tradiční. V  neposlední řadě studenti získají povědomí o kultuře, tradicích a zvyklostech dané oblasti včetně regionálních specialit a některé z nich se také společně naučí  připravovat.

Pro projekt budou vytvořeny internetové stránky, na kterých bude volně zpřístupněn průběh projektu, bude možné použít vložené materiály pro výuku a bude vytvořen i virtuální  dvojjazyčný koš specialit navštívených regionů.

Projekt je sice zaměřen především na regionální potraviny, ale díky němu studenti získají i informace o vzdělávacích systémech jednotlivých zemí, navážou  přátelství a upevní mezilidské vztahy, prohloubí rozvoj jazykových a komunikačních dovedností a poznají tak jiné země, jejich  odlišnou kulturu, přístup k zemědělství, potravinám a výživovým stereotypům či tradicím.

MOBILITY CZECH REPUBLIC

EXIT GAME

FINAL FORM

 

TRADITIONAL SOUTH BOHEMIAN CAKE

• 500 gram flour

• 2 yolks

• pinch of salt

• 10 teaspoons of sugar

• 200 ml oil

• 1 package of yeast

• 250 ml milk

 

Put warm milk together with sugar and yeast into a bowl; let it stay for some minutes for leaven growing.

Mix all ingredients to prepare dough, knead it properly and make two round larger circles. Use the fillings to decorate your cakes in the most original way. 

Bake it in the oven and spread the cakes with the mixture of rum and butter immediately.

kolac1.png kolac2.png kolac3.png kolac4.png kolac5.png