Kurz odborné způsobilosti práce s pesticidy

Poskytujeme kurz pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými přípravky.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře vlastní pověření – akreditaci Ministerstva zemědělství České republiky ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky, a to podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené akreditované pracoviště ve spolupráci s Oblastním odborem Státní rostlinolékařské správy v Táboře nabízí všem zájemcům Kurz pro získání odborné způsobilosti prvého stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Od 1. 1. 2013 všechny osoby, které budou nakládat s přípravky na ochranu rostlin, mají povinnost splnit zákonný požadavek na odbornou způsobilost prvého stupně. Certifikát pro odbornou způsobilost prvého stupně mohou vydat pouze Ministerstvem zemědělství ČR pověřená vzdělávací zařízení osobám, které absolvují 12 hodinový vzdělávací kurz.

Účastnický poplatek: zahrnuje drobné občerstvení, vydání certifikátu, a zajištění lektorů.

Organizace kurzu: 1. den – 8 hodin přednášek, 2. den – 4 hodiny přednášek

Místo konání kurzu: budova VOŠ a SZeŠ v Táboře

Přihlášky:

a/ telefonicky přes kontaktní osobu
b/ písemná přihláška na níže uvedený e-mail, uveďte jméno a příjmení, bydliště, datum narození a kontakt – telefon a e-mail.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Ladislav Kostrůnek, mob. +420 776 125 534, e-mail: px@szestabor.cz