Dodatek – změna z důvodu zvýšení kapacity oboru Agropodnikání

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor, školní rok 2024/2025

Dodatek – změna z důvodu zvýšení kapacity oboru Agropodnikání

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku:

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání 

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 75

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. 

Ing. Blažena Hořejší, v.r.

Ředitelka školy

V Táboře 5.4.  2024