Informace ke studiu pro 1. ročník oboru Agropodnikání a oboru Ekonomika a podnikání pro školní rok 2024/2025

Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2024 od 7.50 hod. v budově školy.

Rozdělení žáků do tříd bude vyvěšeno v přízemí školy v den zahájení výuky.

Vybavení žáka pro výuku:

Odborná praxe:

Vhodný pracovní oděv, tj. montérky, pevná pracovní obuv, holiny, pokrývka hlavy.

Další potřebné vybavení bude upřesněno při zahájení výuky.

Učebnice:

Informace o potřebných učebnicích budou podány při zahájení výuky. Pro členy Občanského sdružení zemědělské školy Tábor, z. s.,  jsou učebnice zapůjčeny zdarma.

Výjimkou jsou učebnice a pracovní sešity z cizího jazyka (soubor učebnic a pracovního sešitu z anglického jazyka cca 820,- Kč pro oba obory, učebnice s pracovním sešitem z německého jazyka cca 340,- Kč pouze pro obor Ekonomika a podnikání), matematiky, popř. českého jazyka, které si žáci kupují. Tyto učebnice objednává škola hromadně z důvodu jednotnosti, není nutné je kupovat individuálně. Finanční prostředky budou vybírány vyučujícími daných předmětů.

Občanské sdružení zemědělské školy Tábor, z. s.:

Spolek sdružuje žáky školy a jejich zákonné zástupce. Z příspěvků členů jsou hrazeny vybrané učebnice, příspěvky na dopravu na exkurze, přednášky, semináře, kulturní a sportovní akce, odměny za žákovské aktivity apod. Výše příspěvku je 500,- na žáka a školní rok.

Výuka:

Týdenní rozvrh výuky je uveden v sekci Bakaláři. Zde jsou informace i o průběžných změnách rozvrhu a plánu akcí vždy na následující týden. Plán odpolední nepravidelné výuky včetně odpoledních praxí je uveden v sekci Studium. Žáci získávají přístup do systému Bakaláři prostřednictvím hesla, které je přiděleno po zahájení výuky. Samostatné heslo pro vstup do systému dostávají též zákonní zástupci žáků.

Při zahájení výuky žáci dostávají za poplatek klíč od třídní šatny (100,- Kč) a čip pro vstup do školy (150,- Kč), který je současně platný ve školní jídelně pro výdej stravy. Poplatek je po odevzdání klíče a čipu vratný.

Žáci jsou povinni se po celou dobu vyučování přezouvat do vhodné domácí obuvi a pro výuku tělesné výchovy si zajistit sportovní obuv a sportovní úbor dle pokynů vyučujících.

 

Stravování a ubytování na Domově mládeže:

Informace na www.szestabor.cz v sekci Součásti školy – Školní jídelna, Domov mládeže. Zde jsou též k dispozici formuláře přihlášek ke stravování a ubytování na domově mládeže.

UPOZORNĚNÍ:

 

V průběhu prázdnin si žáci opatří výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře pro absolvování povinné lékařské prohlídky u školního smluvního lékaře. Prohlídku je nutné provést před nástupem na výuku praxe, tj. cca do 15. 9. 2024. Lékařskou prohlídku i platbu za výpis z dokumentace po předložení potvrzení o úhradě poplatku hradí škola. K lékařské prohlídce je možné se objednat u závodního lékaře již během prázdnin (vždy po předchozí telefonické domluvě s lékařem) spolu s výpisem z lékařské dokumentace od svého praktického dětského lékaře. 

Prohlídky provádí:

MUDr. Štěpánka Fojtů – Smetanova 1284, Tábor, tel. 381 231 735

MUDr. Eva Bicanová – Farského 1529, Tábor, tel. 381 253 323

MUDr. Magdaléna Čítková – Jeronýmova 3208, Tábor, 777 116 595

 

Děkujeme za spolupráci a výběr naší školy pro další vzdělávání.

Informace o vzdělávací nabídce též na www.szestabor.cz.

 

Přejeme hezké prázdniny

Za VOŠ a SZeŠ Tábor vedení školy