Kurz pro získání odborné způsobilosti I. a II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurz pro získání odborné způsobilosti I. a II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin   

S účinností od 1. 12. 2017 nabývá platnost novela rostlinolékařského zákona o získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Zákonné podmínky k získání odborné způsobilosti jsou uvedeny v § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 299/2017 Sb.).

   

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře pořádá ve školním roce 2022/2023

Základní kurz I. (12 vyuč.hodin) a II. stupně (15 vyuč.hodin)

pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

a

Prodlužovací kurz I. (8 vyuč.hodin) a II. stupně (8 vyuč.hodin)

(pro držitele již dříve získaného oprávnění na naší škole) pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Žádáme případné zájemce o zaslání písemné přihlášky na e-mailovou adresu   px@szestabor.cz, a to včetně všech potřebných údajů, aby mohli být zařazeni do seznamu uchazečů.

 

Termín: 07. 03. 2023, 8:00 – 16:00 hod.

               08. 03. 2023, 8:00 – 12:00 hod.

Cena: I. stupeň 1200,- Kč pro obnovení, 1600,-Kč pro nové žadatele (včetně oběda)

          II. stupeň 1300,- Kč pro obnovení, 1700,-Kč pro nové žadatele (včetně oběda)

 

Přihláška žadatele o nové oprávnění musí obsahovat:

1) Jméno a příjmení žadatele

2) Datum a místo narození

3) Místo trvalého pobytu, včetně PSČ

4) Kontakt (mobil, e-mail)

5) IČO a název vysílající organizace

 

Přihláška žadatele o prodloužení oprávnění musí obsahovat:

1) Jméno a příjmení

2) Datum a místo narození

3) Místo trvalého pobytu, včetně PSČ

4) Datum absolvování základního kurzu I. stupně

5) Datum ukončení platnosti oprávnění I. stupně

6) Místo vydání oprávnění I. stupně

7) Číslo vydaného oprávnění (18-ti místný číselný kód)

8) Kontakt (mobil, e-mail)

9) IČO a název vysílající organizace

Organizace kurzu a kontaktní osoba: Ing. Miloš Lamač, mobil: 724 863 141

 Minimální počet uchazečů pro otevření kurzu je 20 osob, informace o zahájení kurzu budou podány týden před plánovaným otevřením kurzu.

Další kurz odborné způsobilosti s nakládáním s přípravky na ochr. rostl. I. a II. stupně a prodlužovací kurz se bude konat v listopadu  2023.