Obory

 

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

 

Zemědělská technika

a chov hospodářských zvířat

V rámci předmětu zaměření prohloubení poznatků z oblasti zemědělské techniky a technologií, marketingu, chovu zvířat, výživy a krmení zvířat, veterinární a plemenářské práce, welfare zvířat, pěstování a ochrany rostlin, LPIS, zemědělských dotací, společné zemědělské politiky EU, Portálu farmáře. Úzká spolupráce s Okresní agrární komorou, soukromými zemědělci okresu, výrobci a prodejci zemědělské techniky a technologií. Praxe nedílnou součástí výuky. Klub chovatelů drobných zvířat.

 

Specializační uplatnění absolventů:

Soukromý zemědělec s nárokem na dotace, pracovník prvovýroby a poradce pro prvovýrobu plemenářský pracovník, chovatel hospodářských zvířat, chovatel drobných zvířat, poradce drobnochovatelů, konzultant v agrární oblasti, prodejce zemědělské či jiné techniky a zemědělských technologií, marketingový pracovník, pracovník státní správy, pracovník technických služeb…

 

autoškola B, T zdarma v rámci výuky,

kurz práce s motorovou pilou, výuka svařování

 

 

  

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

 

Chov koní

V rámci předmětu zaměření rozšíření poznatků z chovu koní, ošetřování a krmení, nároků na ustájení a výcvik, plemenitbu a odchov koní, veterinární péči. V odborné praxi získání dovedností při ošetřování koní a jízdě na koni. Praktický výcvik probíhá na vlastním cvičišti na Školním statku v Měšicích a u smluvních partnerů školy. Odborné exkurze na specializovaná pracoviště a výstavy.

 

 Specializační uplatnění absolventů:

Chovatel koní, cvičitel, ošetřovatel, chovatelský poradce, prodejce chovatelských potřeb, pracovník v agroturistice, hipoterapeut, soukromý zemědělec, odborný poradce, pracovník v zájmové oblasti činnosti dětí a mládeže…

  

autoškola B, T zdarma v rámci výuky,

kurz práce s motorovou pilou, výuka svařování,

 

 

 

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

 

Zahradní a krajinářské úpravy

V rámci předmětu zaměření prohloubení poznatků z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, zahradních úprav pro individuální a developerské projekty, ozelenění veřejných ploch a prostranství, krajinářských úprav pro údržbu a rozvoj prostředí, dendrologie a ochrany rostlin, tropických a subtropických rostlin, medicínského a alternativního využití rostlin. Praxe v botanické zahradě, tropickém a subtropickém skleníku, pozemcích Školního statku v Měšicích. Tematické exkurze do Průhonic, Lednice, Botanické zahrady v Praze. Klub přátel botanické zahrady.

 

Specializační uplatnění absolventů:

Pracovník v zahradnictví, aranžér, návrhář zahrad a ozelenění objektů, pěstitel rostlin, pracovník tvorby a údržby veřejné zeleně, prodejce květin a pěstitelských potřeb, dendrolog, ekolog, interiérový designér, pracovník státní správy v oblasti životního prostředí, pracovník katastrálního úřadu…

 

autoškola B, T zdarma v rámci výuky,

kurz práce s motorovou pilou, výuka svařování

 

 

 

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

 

Projektový management

Předmět zaměření poskytuje ekonomické vzdělání dostupné na všech obecně ekonomicky orientovaných oborech, ale i nadstavbu nutnou pro širší uplatnění v konkurenčně silném prostředí a to prostřednictvím předmětů z oblasti regionálního rozvoje zaměřeného na evropskou integraci, legislativní nástroje EU, regionální politiku, tvorbu projektů s finanční podporou z EU, operační programy, strukturální fondy. Projektový management je jedinečnou příležitostí získat ekonomické vzdělání v rozvíjejícím se perspektivním oboru. Klub přátel EU.

 

Specializační uplatnění absolventů:

Ekonomický pracovník v podnikatelské sféře i státní správě, pracovník středního managementu, ekonomický a finanční poradce, pracovník bankovního a pojišťovacího sektoru, ekonomický pracovník ve zpracovatelském průmyslu, projektový manažer, dotační poradce…

 

autoškola B, T zdarma v rámci výuky,

kurz práce s motorovou pilou, výuka svařování

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 

Podnikání v EU a řízení projektů

Zaměření na Podnikání v EU a řízení projektů poskytuje rozšířené ekonomické vzdělání využitelné ve všech obecně ekonomicky orientovaných oborech, ale i poznatky z agrárního sektoru pro vyšší uplatnění na pracovním trhu a to prostřednictvím předmětů z oblasti regionálního rozvoje zaměřeného na evropskou integraci, legislativní nástroje EU, regionální politiku, tvorbu projektů s finanční podporou z EU, operační programy, strukturální fondy. Klub přátel EU.

 

Specializační uplatnění absolventů:

Ekonomický pracovník v podnikatelské sféře i státní správě -   ekonom, účetní, mzdový nebo finanční referent, administrativní pracovník, fakturant, pracovník středního managementu, pracovník marketingu, ekonomický a finanční poradce, pracovník bankovního a pojišťovacího sektoru, projektový manažer, pracovník místních akčních skupin, dotační poradce…

 

projektové činnosti, spolupráce s MAS, dva cizí jazyky,

autoškola B, T za zvýhodněnou cenu

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management potravinářských výrob a zdravého životního stylu

 

Zaměření poskytuje rozšířené ekonomické vzdělání se zaměřením do oblasti ekonomických činností v rámci zpracovatelského průmyslu, ve které žáci získají mimo ekonomických znalostí i znalosti ze zpracování rostlinných a živočišných produktů s důrazem na zdravý životní styl. Součástí zaměření je získání poznatků z oblasti dotační a regionální politiky.

 

Specializační uplatnění absolventů:

Ekonomická sféra potravinářského a zpracovatelského průmyslu, pracovník odbytu zemědělské produkce, ve službách pro zemědělství a regionální rozvoj, v nákupních a obchodních podnicích, pracovník státní správy a kontrolních orgánů pro zemědělství, v laboratořích v oblasti bezpečnosti potravin a jejich jakosti, výživový poradce, poradce zdravého životního stylu, instruktor volného času v oblasti pohybových a relaxačních aktivit, v oblasti environmentální výchovy…

 

projektové činnosti, spolupráce s MAS, dva cizí jazyky,

autoškola B, T za zvýhodněnou cenu